Priser hos Mille

kr. 895   Akupunktur første konsultasjon - Voksen            60min
kr. 570   Akupunktur oppfølging  - Voksen                          40 min
kr. 575   Akupunktur første konsultasjon - Barn 0-15 år   40 min
kr. 450   Akupunktur oppfølging - Barn 0-15 år                 20 min
kr. 250   Kopping i tillegg til akupunkturbehandling
kr. 130   Moxa     =   "varmesigar"

kr. 1.210   Ultralyd uke 6-10        40 min
kr. 1.450   Ultralyd uke 11-15      40 min
kr. 1.450   Ultralyd uke 16-23      40 min
kr. 1.560   Ultralyd uke 24-32      60 min
kr. 1.450   Ultralyd uke 33-40      40 min

kr. 1000   Svangerskaps kontroll første gang 8-14 u      60 min
kr. 775     Svangerskaps kontroll oppfølging                      40 min
kr. 1.850 Svangerskaps kontroll og ultralyd førstegang
før uke 10+6                                                                       80 min
kr. 1000  Jordmor/Fødsels samtal                               60 min
kr. 775    Jordmor/Fødsels samtal                                 40 min
kr. 440     Undersøk av livmorhals ved 40 uker              20 min


PAKKE
PRIS ULTRALYD

Må betales ved den første ultralyden.
2 st uke 8 + uke 12 = kr. 2.420 (spar 240 kr)
2 st uke 12 + uke 28 = kr. 2.780 ( spar 230 kr)