Sample title

Sykdommer hos mannen - eller andrologi kalles i kinesisk medisin Nan Ke. Først på 80-tallet ble Nan Ke en spesialitet innen kinesisk medisn, før dette var sykdommer hos mannen en del av indre medisinske lidelser. Nan Ke beskriver mannens fysiologi og patologi i tillegg til forebygging og behandling av sykdommer. En arkeologisk utgravning ved Mawangdui i Hunan provinsen i Kina fant tekster kalt The arts of the bedchaber (206 f.Kr. – 9 e.Kr.). Boken beskriver hvordan menn kan ha en harmonisk relasjon til kvinner, produsere avkom, få god helse og seksuell helse ved hjelp av seksuell praksis.


Kinesisk medisin ser livsstilen vår som en av årsakene til sykdommer. I vår moderne tilværelse er overanstrengels, med for lite hvile og søvn og for mye jobb og aktivitet, men også for mye eller for lite trening en viktig årsak til sykdom. Våre emosjoner er også i følge klassisk kinesisk medisinske tekster årsak til sykdom, -langvarig frustrasjon og sinne, stress, sorg, bekymring påvirker oss og vår helse. Dette har de senere årene blitt støttet av moderne forskning. Et sundt og variert kosthold er en av de tre pilarene for god helse i kinesisk medisin og kosthold- og livsstilsråd er en viktig del av behandlingen. For mye eller for lite sex regnes også som en årsak til sykdom.

Kinesisk medisin behandler sykdommer hos mannen som ereksjonsproblemer; impotens og for tidlig sædutløsning, mannlig inferilitet med for lavt spermieantall og dårlig motilitet, prostataproblemer, nattlig urinering, "mannopause" og smerter i genitaliene.

Ring Merete på tlf 926 95 134 for en prat eller bestilling av time , i visse tillfeller anbefaler vi å kontakte lege før behandlingen starter.

Mannlig infertilitet er et stadig økende problem i den vestlige verden.

Fertilitet

1 av 8 par har problemer med å bli gravid når de skal ha sitt første barn i følge tall fra European Association of Urology (2015), og hos 40% av parene som prøver å bli gravid ligger årsaken hos mannen. Det har vært en reduksjon på hele 50-60% i spermieantall og sædkonsentrasjon i årene fra 1973-2011. Likevel snakkes det sjelden om mannlig infertilitet – fokuset er oftest på hvordan kvinnen opplever dette. Mange menn er både triste og fortvilte og føler at det å ikke få barn går ut over maskuliniteten. Det er viktig at vi også ivaretar mannens perspektiver og følelser rundt det å være ufrivillig barnløs. I tradisjonell kinesisk medisin er emosjoner og fysisk helse knyttet sammen – sorg, stress, bekymring, langvarig frustrasjon og sinne påvirker oss og vår helse.

Flere medikamenter har vist seg å påvirke mannens reproduksjon. En nylig publisert dansk studie viste at etter to ukers bruk av Ibuprofen (Ibux) ble testosteronnivået redusert. Testosteron påvirker muskelmasse, humør, potens og lyst. Paracetamol i høye doser ser ut til å redusere sædkvaliteten og påvirke testikkeldannelsen hos gravide som bærer guttebarn. En studie som kom ut i mars i år fant at antihistaminer som brukes ved allergi kan gi redusert fertilitet hos menn.

Livsstil, overvekt, manglende fysisk aktivitet, kosthold er årsaker som kan påvirke fertiliteten. Forskningen støtter at vektreduksjon ved diett og mosjon, røykeslutt og alkohol med måte har god effekt på den mannlige fertiliteten. Røyking reduserer antall sædceller og motilitet (bevegelighet). Alkohol og narkotika påvirker sædkvaliteten og kan skade cellenes arvemateriale. Stråling, tungmetaller, stress, laptop i fanget og trange bukser kan føre til økt temperatur i testiklene som igjen påvirker sædkvaliteten. Overtrening kan føre til redusert nivå av testosteron, som igjen kan gi redusert spermiekonsentrasjon.

Det er foreløpig få studier på akupunktur og mannlig infertilitet. En systematisk oversikt og meta-analyse som inkluderer fire studier fant at akupunktur bedrer konsentrasjon og motilitet av spermier, og kan muligens bedre sædkvaliteten. Forfatterne etterspør større randomiserte kontrollerte studier av god kvalitet. Her kan du lese mer om akupunkturforskning og mannlig infertilitet.